Domů

Poradna pro osobní rozvoj - terapie, homeopatie, autopatie.

Ing. Michaela PlzákováAutopatie

Mgr. Jiří Čehovský

Autopatie je metoda, které si velmi vážím, protože mi hodně pomohla. Tuto metodu objevil ve spisech a rozvinul zakladatel "Školy klasické homeopatie" - Mgr. Jiří Čehovský. Požádala jsem tedy Jiřího Čehovského o doporučení, jakých potencí a jak častého opakování použít při případné epidemii, např. chřipky. Toto je jeho odpověď:

Při silných epidemiích onemocní obvykle 5 až 7 % obyvatelstva. Ostatní neonemocní, přestože virus vdechli také. Nejsou k infekci citliví, mají lepší imunitu. Autopatie podle všech dosavadních zkušeností dokáže výrazně takovouto odolnost zvýšit. Může být tedy použita především jako prevence. Nicméně velmi se osvědčila také při různých typech již probíhajících onemocnění, zejména u chřipky. Potíže obvykle výrazně ustupovaly do 24 hodin.
Následuje úryvek z knihy J. Čehovského "Uzdrav se s autopatií", pojednávající o samoléčbě, s použitím autopatické lahvičky (více informací na www.autopatie.cz):

Postup při samoléčbě:

- Zapíšeme do zvláštního sešitku nebo bloku stručně všechny své současné subjektivně pozorované a pociťované potíže či problémy v psychice i ve fyzickém těle. Raději žádné diagnózy. Každou potíž na zvláštní řádek. Vše, co na sobě chceme zlepšit. Uvedeme datum. Pokud se nám do toho vůbec, ani trochu nechce, můžeme případně tento bod i vynechat.
- Vyrábíme a užíváme preparát v pravidelném intervalu, a to zpočátku jednou denně nebo obden. Při samoléčbě může být ve všech případech nejdříve použita nízká potence (stupeň ředění), vyrobená z jednoho nebo z jednoho a půl litru vody, která odpovídá homeopatickému ředění 40 nebo 60 C. Postupujeme při přípravě v autopatické lahvičce podle vloženého návodu k použití. Lahvičku vždy po ukončení přípravy mírně vytřepeme, aby v ní nezůstalo moc vody, a uložíme ji zpět do plastového sáčku a do krabice. Vyjmeme až při příštím použití. Při pravidelném častém opakování preparátu je výhodné brát jej ráno hned po probuzení. Večer před spaním jsme si vyčistili ústa kartáčkem bez zubní pasty a ráno můžeme ještě před snídaní preparát vyrobit a užít bez jakékoliv další přípravy. Zabere nám to jen několik minut.
- Po čtrnácti dnech až jednom měsíci začneme experimentovat s intervalem dávek. Je zde naprostá svoboda ve volbě intervalu mezi podáními a můžeme se plně spoléhat na své pocity a intuici. Vyzkoušíme si takový interval, jaký nám vyhovuje, po jakém se nejlépe cítíme. Prodloužíme jej například z denního podávání na obdenní, nebo z obdenního na jednou týdně, nebo jej pak zpátky zkrátíme z týdenního na jednou za tři dny nebo můžeme brát preparát i vícekrát za den. Sledujeme své pocity. Dáme na svůj dojem nebo intuici. Je v tom velká svoboda a nic nezkazíme tím, když interval pokusně zkrátíme nebo prodloužíme. Vždy se můžeme vrátit k tomu, při němž jsme se cítili nejlépe. Jakmile je nejvíce vyhovující interval nalezen, udržujeme jej po delší dobu, podle konkrétního stavu, možná i měsíce. Zjistíme například, že třetí den již účinek pomíjí, proto zkrátíme interval na dva dny. Nejvíce se při pokračujícím podávání u dlouhodobých stavů osvědčil interval jednou týdně. Jakmile zaznamenáme, že se problémy znatelně zlepšují, můžeme začít výrazně prodlužovat interval.
- Časem, ne však dříve než po čtyřech týdnech, zvýšíme mírně dávku vody k ředění, např. na 2 litry. Po dalším delším období (měsíc nebo víc) zase o litr.
- Velmi dobré výsledky při zvládání dlouhodobých chronických problémů přineslo časté opakování, třeba i po mnoho měsíců u velmi dlouhodobých a hluboko usazených stavů. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že při postupném vylaďování organismu z dlouhodobého neutěšeného stavu potřebujeme delší časové období, než se problémy postupně viditelně upraví nebo zmizí. Pokud se to plně nedaří a vyvstanou překážky, je samozřejmě dobré obrátit se na zasvěceného poradce. Mimo to jsou k dispozici dvě knížky, pojednávající o samoléčbě detailně, vedle této ještě "Autopatie, cesta k tělesné a duševní harmonii",2. vydání. Je dobré je mít při samoléčbě ve své knihovně a sáhnout po nich, když vyvstanou pochybnosti. Filosofie a metoda klasické homeopatické léčby, která je při autopatii plně uplatněna, není docela jednoduchá, hodně se liší od běžných postupů a měli bychom o ní při samoléčení alespoň základní věci vědět.
-Pokud se po delší době, např. několika měsíců, rozhodneme opět zvýšit množství vody (potenci), přidáváme navíc vždy jen jeden litr a ne více. Takto zvýšenou dávku opět dlouhodobě opakujeme. Interval braní přizpůsobujeme našim pocitům, ale zpravidla bereme preparát jednou týdně. Zároveň je možné, v případě, že pociťujeme jakékoliv zhoršení v mysli nebo těle, užít stejnou potenci jako minule, a to okamžitě a mimo plánovaný interval. Například místo po týdnu už po třech dnech. Později se k pravidelnému intervalu znovu vracíme. Není nezbytně nutné se zabývat hodnocením, zda šlo nebo nešlo o reverzní symptom, atp. Čili když dojde k nějaké krizi, můžeme ještě zvýšit frekvenci braní, abychom se po odeznění krize vrátili k té před tím.v - Když dosáhneme cíle, který jsme si vytkli, to jest výrazného zlepšení nebo odstranění dlouhodobého problému, přestaneme s podáváním. Nebo prodloužíme výrazně interval, např. na jeden nebo dva měsíce při stejném stupni ředění.
- Když se už odstraněné nebo výrazně zlepšené problémy opět vracejí, začneme tím množstvím vody a tím intervalem, který výraznému zlepšení předcházel.
-Přesné odměřování prolité vody umožní nejen balená pitná voda bez bublinek, ale i destilovaná běžně prodávaná voda v litrovém balení, která může být rovněž použita. Přelévání do odměrných nádob není zásadně vhodné, mohlo by dojít ke kontaminaci vody nečistotami z těchto nádob. Vždy lijeme vodu do autopatické lahvičky přímo z originálního balení. Nezapomeneme lahvičku po uplynutí tří měsíců od jejího prvního použití vyměnit za novou, abychom zabránili rušivému efektu "paměti skla".
- Potence může být v průběhu času zvyšována stále dál, vždy ale jen o jeden litr a s mnohanásobným opakováním stejné. Vždy s možností vrátit se zpět, pokud by vyšší fungovala méně než předchozí nižší. Vodítkem jsou opět naše pocity, pozorování a intuice.
- Můžeme se občas podívat do našeho zápisníku se vstupním stavem a porovnat jej s tím současným. Uvidíme, co všechno se změnilo. Zapíšeme změny.


Textové návody pro přípravu autopatického preparátu najdete zde.


Autopatie na akutní onemocnění virové i bakteriální:

Kolegyně Ivana Eisenhammerová, která s úspěchem používá autopatii už několik let, mi poslala svoje zkušenosti s touto účinnou metodou: Autopatie se mi na akutní onemocnění virové i bakteriální osvědčila nejlépe, zabírá rychle, já ji po mých zkušenostech opakuji podle závažnosti onemocnění, pokud se jedná o lehčí onemocnění jako je rýma nebo lehká viróza tak 1x denně, bud v lahvičce harmonie nebo v obyčejné 10 ml lahvičce z lékárny (pokud není tak 100 ml), pokud jde o angínu nebo chřipku těžšího průběhu tak i 3x denně. Stále používám jednu lahvičku až do konce nemoci. Co se týká potence, tak dělám max 15C, tj v lahvičce harmonie tak asi 20s nechám protékat vodu z lahve a v lahvičce z lékárny 12 až 15 vylití. Osvědčilo se mi, podat dávku autopatie i po onemocnění, asi ob den, po dobu nejméně jednoho týdne, aby nedošlo k recidivě. Stav pacienta po autopatii se může na hodinu až dvě přechodně zhoršit, pak už se velmi rychle začne zlepšovat.


Příprava léku:

1. Vyčistěte si zuby kartáčkem bez pasty a alespoň 15 minut, nejlépe půl hodiny před, a 20 minut po podání preparátu nejezte, nepijte, nežvýkejte a nepoužívejte mobilní telefon.
2. Připravte si novou čistou nepoužitou lahvičku o objemu 10 ml až 25 ml, kterou můžete získat v lékárně a láhev s neperlivou neminerální vodou. Nesmí se použít voda z vodovodu, chlór ruší výsledek.
3. Uzavřete se v koupelně tak, aby při přípravě nebyla přítomna žádná jiná osoba! Toto je velmi důležité!
4. Otevřete láhev s neperlivou vodou, otevřete i lahvičku a plivněte do lahvičky.
5. Lahvičku se slinou doplňte vodou z láhve až po okraj, když trochu přeteče, nevadí a pak s lahvičkou asi 10 vteřin třepejte a klepejte s ní o ruku!!! Lahvička je stále otevřená, když něco vyteče, nevadí.
6. Potom obsah lahvičky vylijte a znovu lahvičku naplňte vodou a už netřepejte a znovu vylijte a naplňte a to zopakujte asi 10 – 15x .
7. Po posledním naplnění vylijte jen půlku a zbytek vypijte.
8. Nepolykejte hned, nechte to chvíli působit na sliznici v ústech, tak 20 až 30 vteřin, a pak spolkněte.
9. Je třeba zamezit vstupu jiných osob do koupelny. Po půl hodině umyvadlo a okolí vydezinfikujte běžnou dezinfekcí a koupelnu vyvětrejte.

V případě vypuknutí epidemie je potřeba i s použitým materiálem osob bez příznaků zacházet tak, jakoby byl infekční! Pokud je možno zamezit přístupu jiných osob k lahvičce, je možné používat tutéž lahvičku opakovaně. V případě, že to možné není, je třeba lahvičku zlikvidovat a při další dávce použít lahvičku novou. Doporučuji se zásobit lahvičkami, lahvemi s balenou vodou, dezinfekcí a rukavicemi, aby byly v případě potřeby ihned k dispozici.


Preparation medicine:

1. Brush your teeth without toothpaste and don't eat, drink, smoke or use a mobile phone for an hour before or after administering the medicine.
2. Prepare a brand new 10 ml or 25 ml bottle (you can buy it in the pharmacy) and a bottle of water without carbonation.
3. Go into the bathroom and close the door – it is very important to be alone for this procedure.
4. Open both bottles and spit at the small bottle.
5. Fill the small bottle containing saliva with water from the other bottle (some water can overflow), then shake this small full bottle and hit it against your hand for 10 sec.
6. Afterward, pour out the contents of the small bottle and fill the small bottle again with water. You shouldn't shake it this time. Again pour it out and fill it – 10 or 15 times.
7. After filling it the last time, pour out only half of the contents and pour the other half into your mouth.
8. Keep it in your mouth for 20 or 30 sec and then swallow it.
9. Nobody must come to the bathroom. Disinfect your basin and its surroundings after half an hour.

If you have the flu, please repeat three times per day every day of the illness and one week after recovery once for two days.

In any epidemic is necessary to consider the used small bottle as was infectious! If it is possible to prevent access of other persons to the used small bottle, it is possible to use the same bottle repeatedly. In the event that this is not possible, the used small bottle should be erased and for the next repetition use a new small bottle. It is recommended to have enought of the small bottles, bottles of water without carbonation, disinfectant and gloves at home, immediately available.